Niepubliczna Szkoła Podstawowa "Uśmiech" w Białymstoku

 to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów.

7 powodów, dla których warto skorzystać z naszej oferty:

  • realizacja podstawy programowej MEN dostosowana do możliwości dzieci oraz 
  • kameralne, sprzyjające nauce i zabawie 2-4 osobowe klasy, każda prowadzona przez dwóch nauczycieli - terapeutów,
  • opieka wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy z dziećmi autystycznymi kadry (psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI, dogoterapeuci),
  • indywidualnie dobrane programy terapeutyczne,
  • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera,
  • wsparcie i konsultacje dla rodziców.