Rekrutacja


Zapisy do klas trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
Zespoły klasowe liczą 4 dzieci.

Proces rekrutacji do Szkoły obejmuje:

  • spotkanie rodziców z dyrektorem
  • zajęcia indywidualne dziecka z psychologiem lub pedagogiem oraz zajęcia adaptacyjne dziecka na terenie klasy
  • decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły
  • podpisanie umowy z rodzicami.