Niepubliczna Szkoła Podstawowa dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu "Uśmiech" w Białymstoku

 to placówka terapeutyczna, w której dbamy o rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny naszych uczniów.

6 powodów, dla których warto skorzystać z naszej oferty:

  • realizacja podstawy programowej MEN dostosowana do możliwości uczniów;
  • kameralne, sprzyjające nauce i zabawie 2-4 osobowe klasy, każda prowadzona przez dwóch nauczycieli - terapeutów;
  • opieka wykwalifikowanej i doświadczonej w pracy z dziećmi z autyzmem kadry (psycholodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci SI);
  • indywidualnie dobrane programy terapeutyczne;
  • ciepła i sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa atmosfera;
  • wsparcie i konsultacje dla rodziców.