AM s.c. realizuje działania w ramach projektu „Z Małej Szkoły w Wielki Świat” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest podniesienie jakości oferty edukacyjnej Niepublicznej Szkoły Podstawowej dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, poprzez wyposażenie pracowni przedmiotowych, realizację zajęć dodatkowych dla 20 osób (2K,18M) ze spektrum autyzmu oraz podniesienie kwalifikacji 5 nauczycieli (5K,0M) zatrudnionych w ww. szkole w terminie do  31.12.2021 r.

 D
ofinansowanie projektu z UE: 372 277,50 PLN

Wsparcie oferowane w ramach projektu obejmuje:
          Zajęcia specjalistyczne
 • Zajęcia prowadzone metodą Biofeedback
 • Zajęcia prowadzone metodą Tomatis
 • Zajęcia z logorytmiki
         Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe
 • Zajęcia informatyczne
 • Szachy
 • Nauka szybkiego czytania
 • Koło matematyczno-przyrodnicze
        Wyjazdy edukacyjne
 • Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik
 • Jurajski Park Dinozaurów
 • Farma Iluzji
 • Wyjazd do Centrum Zabaw Morza i Lądy
        Pomoc stypendialna

       Doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli
 • Szkolenie z logorytmiki
 • Szkolenie z gry w szachy
 • Szkolenie z obsługi robota Photon
 • Szkolenie z zakresu badania osiągnięć uczniów i motywowania ich do nauki