Naszą kadrę tworzy zespół specjalistów, zaangażowanych w proces terapeutyczny, opiekuńczy i wychowawczy. 
Wysokie kwalifikacje, wieloletnie doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi ze spektrum autyzmu jak i ich rodzicami, kompetencje, kreatywność, zaangażowanie, profesjonalne oraz indywidualne podejście do każdego dziecka to nasze atuty.
Stale podnosimy swoje kwalifikacje. Robimy to na studiach podyplomowych, kursach doskonalących, szkoleniach, warsztatach, webinariach, konferencjach naukowych.

W skład zespołu wchodzą:

 • pedagodzy specjalni;
 • terapeuci pedagogiczni;
 • psycholodzy;
 • neurologopedzi;
 • logopedzi;
 • terapeuci integracji sensorycznej;
 • nauczyciele przedmiotowi;

Nasza kadra posiada wiele certyfikatów potwierdzających ukończenie specjalistycznych kursów i terapii wspomagających rozwój i funkcjonowanie osób z autyzmem m.in.:

 • Biofeedback I i II stopnia,
 • ,,Stosowana Analiza Zachowania w teorii i praktyce” III - stopniowe szkolenie,
 • "Diagnoza i terapia rozwoju społeczno - emocjonalnego osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu",
 • "Seksualność osób z niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem oraz niepełnosprawnościami sprzężonymi - trudne zachowania, strategie postępowania, szanse i bariery",
 • "Terapia Behawioralna'',
 • ,,Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dzieci i młodzieży z zespołem Aspergera, ADHD oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym”,
 • "Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej"
 • "Przebodźcowanie. Praca z dzieckiem przestymuowanym i przeciążonym sensorycznie."
 • "Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci w spektrum autyzmu."
 • ,,Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej - diagnoza, terapia, masaż I i II stopień'',
 • "Obsługa oraz wykorzystanie programu MÓWik w terapii osób niemówiących",
 • "AAC  w terapii i edukacji osób ze spektrum autyzmu",
 • "Logorytmika – ruch, słuch, słowo",
 • "Terapia ręki w pracy logopedy",
 • "Napięcie mięśniowe w sferze orofacjalnej",
 • "VR w pracy z dziećmi z autyzmem i niepełnosprawnością intelektualną",
 • Szkolenia z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,