Prosimy o przesyłanie opłat za obiady na podany niżej numer konta:

41 2490 0005 0000 4500 1735 3134