Z okzaji Dnia Edukacji Narodowej 11 październik 2018r.  (czwartek) planowane jest wyjście do parku trampolin Jumper Park.
Koszt biletów pokrywa szkola.
Prosimy o przyniesienie na 8 października (poniedziałek) skarpetek antypoślizgowych lub wpłacenie 6 zł. w celu ich zakupu.
Bez skarpetek dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zabawie!
Wskazany jest strój sportoy na przebranie oraz woda.
W tym dniu odbędą się 3 pierwsze lekcje.
Odbiór dzieci o godz. 13:00.