Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
wypełnionych radością z przyjścia
na świat Bożej Dzieciny,
rodzinnym śpiewem kolęd, ciepłem
kochających serc,
pokojem i życzliwością...
życzą:
Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz 
wszyscy pracownicy.