Rekrutacja


Zapisy do klas trwają do wyczerpania wolnych miejsc.
Zespoły klasowe liczą 4 dzieci.

Proces rekrutacji do Szkoły obejmuje:


- spotkanie rodziców z dyrektorem
- zajęcia indywidualne dziecka z psychologiem lub pedagogiem oraz zajęcia adaptacyjne dziecka na terenie klasy
- decyzję o przyjęciu dziecka do szkoły.